Category Archives: Nef’i

Nef’i


N’eylesin

Nef'i içinde yayınlandı | Yorum bırakın

N’eylesin


N’eylesin Âşıka ta’n etmek olmaz mübtelâdır n’eylesin Âdeme mihr ü mahabbet bir belâdır n’eylesin Gönlü dilberden kesilmezse acep mi âşıkın Gamzesiyle tâ ezelden âşinâdır n’eylesin N’ola ta’yin etse zabt-ı mülk-i hüsnü gamzeye Zülfü bir âşüfte-i ser-der-hevâdır n’eylesin Zülfüne kalsa perîşân … Okumaya devam et

Nef'i içinde yayınlandı | Yorum bırakın