Category Archives: Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy


Bana Sor Çanakkale Şehitleri Durmayalım Fâtih Câmii Geçinme Belâsı Hasır Kıt’a Leylâ Sultan Yalısı

Mehmet Akif Ersoy içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Geçinme Belâsı


Geçinme Belâsı “Ömr-i girânmâye der in sarf Şüd Tâ çihorem sayf, çipûşem Şitâ” Sa’dî Doksan senelik ömre, İlâhî, bu mu gâyet? Bilmem ki ne âlem bu cedel-gâh-ı maîşet! Korkunç oluyor böyle hakîkatleri, gerçek, Sa’dî gibi bir asr-ı fazîletten işitmek. Sa’dî … Okumaya devam et

Mehmet Akif Ersoy içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Hasır


Hasır Geçende, Yayla civârında bir ufak cevelân Bahânesiyle, bizim eski âşinâlardan Bir attarın azıcık gitmek istedim yanına, Ki her zaman beni da’vet ederdi dükkânına. Biraz müsâhabeden sonra söktü müşteriler: -Ver ordan on paralık zencefıl, çörek otu, biber. Geçenki beş para … Okumaya devam et

Mehmet Akif Ersoy içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Durmayalım


Durmayalım Sa’dî diyor ki: “Bir gece biz kârbân ile Âheste-seyr iken yolumuz düştü bir çöle. Sür’atle tayyiçin o beyâbân-ı vahşeti, Hep yolcular fedâ ederek istirâhati, Gitmektelerdi. Bir aralık bende meyşe tâb, Hiç kalmamış ki düşmüşüm artık zebûn-i hâb. Âvâre bir … Okumaya devam et

Mehmet Akif Ersoy içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Fâtih Câmii


Fâtih Câmii Yatarken yerde ilhâdıyle haşr olmuş sefil efkâr, Yarıp edvârı yükselmiş bu müdhiş heykel-i ikrâr, Siyeh reng-i dalâlet bir bulut şeklinde mâzîler, Civârından kaçar, bulmaksızın bir lâhza istikrâr; Ziyâ-rîz-i hakîkat bir seher tavrında müstakbel, Gelir fevkınden eyler sermedî binlerce … Okumaya devam et

Mehmet Akif Ersoy içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Sultan Yalısı


Sultan Yalısı Coşar avizeler artık köpürür kandiller; Bu ışık çağlıyanından bütün âfak inler. Yalının cephesi Ülker gibi baştanbaşa nur; Nîm açık pencereler reng ü ziyadan mahmur, Al, yeşil, mavi fenerlerle donanmış kıyılar: Serv-i sîminler atılmış suya titrer par par. Dalgalardan … Okumaya devam et

Mehmet Akif Ersoy içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Kıt’a


Kıt’a Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Onu en çolpa herifler de, emîn ol, becerir. Sâde sen gösteriver “işte budur kubbe!” diye; İki ırgadla iner şimdi Süleymâniyye. Ama gel kaldıralım dendi mi, heyhat, o zaman, Bir Süleyman daha lâzım … Okumaya devam et

Mehmet Akif Ersoy içinde yayınlandı | Yorum bırakın